ณรงค์ฤทธิ์ ภูมิฤทธิ์ตระกูล (บอล)

Username
Password

ชื่อ : ณรงค์ฤทธิ์ ภูมิฤทธิ์ตระกูล

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : บอล

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นบาส

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone