ชัยบดินทร์ โกศการิกา (มีน)

Username
Password

ชื่อ : ชัยบดินทร์ โกศการิกา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : มีน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : บาสเกตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มีความสนใจด้านดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone