สมิตานันท์ ศูนย์หนองนก (แซน)

Username
Password

ชื่อ : สมิตานันท์ ศูนย์หนองนก

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : แซน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone