วิรัลพัชร ทองสา (นนนี่)

Username
Password

ชื่อ : วิรัลพัชร ทองสา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : นนนี่

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : สนใจการเล่นดนตรี และอยากมีประสบการ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone