ธำมรงค์ เหลียงบำรุง (ต๊ะ)

Username
Password

ชื่อ : ธำมรงค์ เหลียงบำรุง

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ต๊ะ

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : นักแสดง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เป็นกิจกรรมที่ได้หาความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์นักดนตรีมืออาชีพอีกหลายท่าน ได้เจอพี่-เพื่อน-น้อง จากวงอื่นๆ ทำให้เรารู้จักคนมากขึ้น ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะในการเล่นดนตรีมากขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone