ปรินทร์ จงอุทัยไพศาล (เก้า)

Username
Password

ชื่อ : ปรินทร์ จงอุทัยไพศาล

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เก้า

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นดนตรี อยากฝึกตัวเองให้เก่งมากขึ้น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต จะทำให้เต็มที่ที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้ต่อด้านดนตรี แต่ขอทำตรงนี้ให้ดีที่สุด

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet