นพพร พรติโพธิ์ (แม็ค)

Username
Password

ชื่อ : นพพร พรติโพธิ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : แม็ค

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet