มัญชุพร เชื้อวงศ์ (ไอซ์)

Username
Password

ชื่อ : มัญชุพร เชื้อวงศ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ไอซ์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ว่ายน้ำได้

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเป็นนักดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn