วรินทิรา บุญจันทร์ (นุ๊ก)

Username
Password

ชื่อ : วรินทิรา บุญจันทร์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : นุ๊ก

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อฝึกทักษะทางดนตรีและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn