จิรภัทร โสภาศรี (มิน)

Username
Password

ชื่อ : จิรภัทร โสภาศรี

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : มิน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อย่าเก่งขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone